FATAB Futbolda Aktif Taraftarlar Birliği’nin Kuruluş Amaçları

KURULUŞ

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesinden bir grup gönüllü öğretim elemanının önderliğinde Futbolda Aktif Taraftarlar Birliği (FATAB), futbolda taraftarlık anlayışına yeni bir perspektif kazandırmak, bir hastalık olan “ırkçılık” – “ayrımcılık” – “aşağılamak” gibi toplumsal sorunlarla mücadele etmek, kamuoyu oluşturmak, bilinçlendirmelerde bulunmak, eksikleri gidermek üzere çalışmalar başlattı. FİFA, UEFA, TFF, TMOK, GSGM vb. gibi çatı yapılanmalar ile işbirliği kurarak Avrupa Birliği perspektiflerinde bir bilinçlendirme ve eğitim programları hedeflemektedir.

FATAB, Necati Cerrahoğlu, Mustafa Yunus Eryaman, Özhan Bavlı, Gürkan Ergen, Arzu Bayındır, Necmi Tekin ve Serdar Arcagök tarafından (kurucu üye olarak) 04.11.2004 tarih ve 5253 Numaralı Dernekler Kanunu kapsamında Çanakkale Valiliği’ne yapılan müracaata istinaden 22.01.2010 tarih ve B054VLK4170800/470/583 sayılı resmi cevap yazısı ile resmiyet kazanmıştır.

FATAB, Futbolun asıl ve asli sahibi olan taraftarın “seyirci” konumundan “müşteri” pozisyonuna indirgenmesi, hızlı ve sınır tanımaz ticarileşmenin taarruzları karşısında örgütlü sosyal birliktelikler eksikliğine vurgu yapılması gerektiğine inanmaktadır. Kontrolsüz ticarileşme ile yasal platformlarda mücadele edilmesi, bilinçli bir kamuoyu grubu oluşturulması, yargısal yolların kullanılabilmesinde öncelikle ortak bir platform ve sosyal bir zemin oluşturulması gerektiğine inanmaktadır.

Futbol taraftarlarının kendi aralarında klasik rekabet anlayışlarından önce herkes için ortak olabilecek bir paydada (tüm futbol taraftarlarının beklentilerini karşılayabilecek) buluşmaları, örgütlü halde ve bilinçli bir şekilde kazanımlarının mücadelesini vermelidirler. FATAB bu haklı duruşun öncüsü, destekçisi ve takipçisi olacaktır.

Futbolda klasik taraftarlık anlayışının dışında Avrupa Birliğince geliştirilen evrensel normların Türkiye’de gündeme getirilmesi konusunda akademik ve sosyal etkinliklere ihtiyaç vardır. Futbol gibi dinamik bir sosyal olgunun etrafında gelişen olumsuzluklar üzerine faklı paydaşlarca kurgulanan çeşitli aktiviteler, kampanyalar ve programlar Türkiye’ye aktarılması, AB tarafından desteklenen entelektüel söylemler ve akımlar tanıtılarak, bilinçlendirmelerde bulunulması planlanmaktadır.

FATAB, Futbol Kültürüne yeni yaklaşımlar kazandırmak konusunda iddialıdır.

Manifesto
”FATAB; ideolojik yaklaşımlardan uzak, sosyal ve bilimsel konuları kendisine ilgi alanı olarak belirlemiş, yerel – bölgesel – ulusal – küresel anlamda futbolun sorunlarına odaklanmış, entelektüel yaklaşımları anahtar olarak gören bir sivil toplum yapılanmasıdır.” Dr. Necati Cerrahoğlu

MİSYON

“Futbolda Aktif Taraftarlar Birliği – FATAB” alanında aktüel gelişmeleri ve yeni yönelimleri, uzman akademisyenlerimiz tarafından bilimsel bir perspektif ile irdelenerek, Avrupa Birliği ve dünya genelindeki yansımaları Türkiye’ye sunacaktır. Bilimsel verilere dayalı çıkarımlar aracılığıyla sosyal gelişmeleri irdelemeyi ve yönlendirmeyi tasarlanmıştır.

Kamu yararı prensibinde şekillenen yeni yapılanmamızda, entelektüel düzeyde özgün çalışmaların ve yeni yaklaşımların özendirilmesi – yaygınlaştırılması amaçlanmıştır. Bu amaca yönelik olarak sivil toplum örgütleri ve kamu adına hareket eden kurum – kuruluşları ile verimli birliktelikler hedeflenmiştir.

Öngörülen hedefler için bilimsel araştırma metotları kullanmanın yanında pratikte uzun yılların deneyimleri ile elde edilen tecrübelerden de istifade edilecektir. Çeşitli aktivitelerde ve etkinliklerde bulunacak FATAB, kamu yararı gözeten sivil toplum örgütleri yanında AB, DPT,TUBİTAK, TFF, GSGM, TSYD ve Üniversiteler de proje bazında koordineli araştırmalar yapmayı prensip olarak kabul eder.

VİZYON

Dünya genelinde en büyük sosyal aktivite olan Futbol, kitlelerce doyasıyla tüketilmektedir. Bu gelişimin yayıncılık yansımasında, Spor Gazetecileri lehine istihdam ve popülarite açısından kazanımlar oldu. Mesleğe gösterilen ilgi sayesinde bazı spor gazetecilerinin star olabildiği bir süreç yaşanmaktadır. Spor Gazetecisinin birikimi – objektifliği – yetenekleri daha sık sorgulanmaya başlanıldı. Türkiye’de de popüler meslekler arasında görülen spor gazeteciliği konusunda akademik araştırmalar çok yenidir, Batı Avrupa ülkelerinde ise boşluk daha çok yeni doldurulabilmiştir.

HEDEFLER

Futbol, hızla gelişen ticarileşmede yeni ve büyük yapısal – işlevsel – içeriksel dönüşüm geçirmektedir. Ticarileşme – Profesyonelleşme – Amerikanlaşma gibi konjüktürel etkiler, futbolu derinden etkilemektedir. Büyük bir sektöre dönüşen futbolda fon gurubunu oluşturan taraftarların ticarileşmeden nasıl etkilendikleri konusunda birçok araştırma boyutları halen eksiktir.

Futbolun en yalın haliyle oynanması, izlenmesi, seyredilmesi, kritik edilmesi konularında hiçbir baskı ve endişe olmadan “ırkçılık”, “ayrımcılık”, “aşağılama” gibi insan onuru ile bağdaşmayan tutum ve davranışlara kayıtsız kalınamaz. Bu çağ dışı anlayışlarla mücadele edilmesi, temel bir zemin olmalıdır.

İnsanlığın ortak bir dili haline gelmiş olan futboldan tüm toplum kesimlerinin azami istifade edilmesi önündeki her türlü engellerin kaldırılması, olumsuzluklarla mücadele edilmesi, temel vatandaşlık haklarından azami yararlandırılmaları gerekmektedir. Bu konu kurum, kuruluş veya kamu otoritelerinin lütfüne bırakılamaz. Hangi gerekçe ile olursa olsun temel özgürlükler sınırlandırılamaz, geciktirilemez, geçiştirilemez veya ertelenemez.

Dünyanın en güzel oyunu olan futbolu toplumun tüm kesimlerine yaymak, hiçbir korku ve endişe ortamı olmadan; futbol oynama, futbol izleme, futbol konuşmak, futbol kritiği yapmak temel hak ve özgürlük kapsamı içerisinde yer almalıdır. 21. Yüzyıl sürecinde tüm dünya genelinde bir “hastalık” olan “ırkçılık” – “ayrımcılık “– “aşağılamak” gibi toplumsal sorunlarla mücadele etmek, kamuoyu oluşturmak ve bilinçlenme sağlamak ana hedeflerdendir.
Hızla ticarileşen futbolda sermayenin kontrolsüz hücumları karşısında taraftarın tarihten gelen bir takım hakları yok sayılmakta ve gelişen süreçte futbol gösterisinin merkezindeki kalabalıklar değersizleşmekte, sadece kendisine biçilen rolü kabullenmeleri beklenmektedir.

SİNERJİ

Sosyal ve Bilimsel çalışmalar her zaman pahalı uğraşılar olmuştur, planlanan sonuçlara ulaşmak için sabırlı ve kararlı olmak gerekir. Kamu kaynaklarının sinirlilik arz etmesine karşın özel sektörün yükselen dinamizmi, araştırmalara ve kampanyalara finans desteği için yeni bir şanstır. Kamu kurum ve kuruluşları yanında özel sektörden aksiyonumuza gösterilen ilgi ve pozitif yaklaşımlar, bizleri daha yeni ve kapsamlı çalışmalar için motive etmektedir.

Avrupa Birliği ülkelerinde taraftarlar; futbolda ticarileşmeyi ve futbolun etrafında oluşan sosyal sorunları en yoğun yaşayan ve örgütlü reaksiyon grupları oluşturabilen bilinç düzeyi yüksek örnek STK yapılanmaları gözlemlenmektedir. FARE gibi kurumsal yapıya dönüştürülmüş gönüllü birliktelikler güzel örnekler sunmuştur. FATAB bu benzeri yapılanmalarla birlikte ortak aktivite, aksiyon ve kampanyalar düzenleyerek, bilinçli, duyarlı ve sosyal bir Futbol Taraftarlığı hedeflemektedir.

ETKİNLİK

FATAB kuruluş bildirgesinde bildirildiği gibi; ideolojik yaklaşımlardan uzak, sosyal ve bilimsel konuları kendisine ilgi alanı olarak belirlemiş, yerel – bölgesel – ulusal – küresel anlamda futbol taraftarlarının her düzeydeki sorunlarının çözümünde etkin olan, aktif ve katılımcı yöntemi benimseyen bir sivil toplum yapılanmadır. Bu parola ile yola çıkan FATAB, küresel anlamda da dile getirilen futbol taraftarlarının sorunlara teorik ve kampanyalar aracılığıyla yaklaşımlar sergileyen, aktiviteler gerçekleştirmeyi öngörmüştür.

FATAB, futbolda toplumsal bir farkındalık yaratmak için çeşitli kampanyalara öncülük yapmak eğilimindedir. Futbolda Aktif Taraftarlar Birliği, bilinç düzeyi yüksek bir toplum yaratma konularında üzerine düşen sosyal sorumlulukların bilincinde hareket edecektir.

FATAB üyeleri gerçekleştirecekleri AB Projeleri, TÜBİTAK Projeleri ve BAP Projeleri, toplumsal farkındalık projeleri, sosyal aktiviteler, kampanyalar vb. aktiviteler yanında akademik yetkinliklerini de sergileyecek, ortaya çıkarılacak performanslar bileşkesi ile hedeflerini gerçekleştirecektir.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF),Türkiye Futbol Kulüpler Birliği, Türkiye Milli Olimpiyat Kurulu (TMOK), Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü (GSGM), Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD), Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu (TUBİTAK), Ulusal Ajans (UA) ve Yükseköğretim Kurulu (YÖK) yanı sıra Kulüp, Belediye ve Kamu – Özel Kurum ve Kuruluşlarıyla işbirliği, kampanya ve projeler aracılığıyla ortaklıklar gerçekleştirmek arzusundadır.

Kaynak: fatab.org

119 views

You must be logged in to post a comment Login

KATEGORİLER

 

Ocak 2021
Pts Sal Çar Per Cum Cts Paz
« Nis    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

SEN DE YORUM GÖNDER

    casino metropol casino maxi